Home » Finansleksikon » P » Pari kurs

Pari kurs

Betegnelse på et verdipapirs kurs når verdien av det er lik den pålydende (nominelle) verdien. Kursen er da 100%.