Home » Finansleksikon » P » Pantsettelseserklæring

Pantsettelseserklæring

Et dokument som brukes når verdipapirer deponeres som sikkerhet for et lån. Dokumentet undertegnes av den som eier verdipapirene.