Home » Finansleksikon » P » Panthavergarantipoolen

Panthavergarantipoolen

Den skal sikre panthaverne (vanligvis banker) dersom de som eier pantet ikke har sørget for forsikring, slik de er forpliktet til. Ordningen utjevner denne forsikringsrisikoen mellom forsikringsselskapene. De fleste forsikringsselskapene som tilbyr brannforsikring er medlemmer i Panthavergarantipoolen.

Bakgrunnen for Panthavergarantipoolen er panthavergarantiordningen som ble opprettet i 1978. Ordningen ble i 1993 formalisert til en pool i den hensikt å heve ordningens formelle status både overfor utlånsinstitusjonene og forsikringsnæringen. Panthavergarantipoolen har egne vedtekter og et valgt styre bestående av 4 representanter for medlemsselskapene.

Kilde: www.panthavergaranti.no