Home » Finansleksikon » P » Pantefrafall

Pantefrafall

En panterett kan avtales å gjelde for flere eiendommer, eller panteretten kan være anmerket på flere grunnboksblad etter utskilling av tomt på hovedbruket. I disse tilfellene vil panteretten være identifisert med samme dokumentnummer og tinglyst dato på alle de berørte grunnboksbladene.

Dersom man ønsker å fjerne panteretten fra ett eller flere av grunnboksbladene, samtidig som man lar det bestå som en heftelse på ett eller flere grunnboksblad, kan man tinglyse et pantefrafall. Pantefrafallet tinglyses ved en påtegning bakerst på det allerede tinglyste originale pantedokumentet.

De eiendommer som pantet frafalles i må tydelig identifiseres med kommune, gårds- og bruksnummer, og påtegningen må signeres av panthaver.

Det påløper ikke gebyr ved tinglysing av pantefrafall.