Home » Finansleksikon » P » Panteboka

Panteboka

Panteboka er et register med gjenparter og avskrifter av tinglyste dokumenter. Da tinglysingsloven av 7. juni 1935 ble gitt, ble det bestemt at det til hver fast eiendom i domssognet skulle opprettes et aktomslag, hvor man samlet gjenparter av alle dokumenter som ble tinglyst på vedkommende eiendom. I dag blir gjenparter eller avskrifter av de tinglyste dokumenter samlet i pantebøker for hele embetsdistriktet. Bøkene deles i to kategorier: en pantebok for hjemmelsdokumenter og andre dokumenter som har varig betydning, og en pantebok for dokumenter som bare har tidsbegrenset betydning f.eks. pantedokumenter. Statens kartverk overtar pantebøkene når embetene føres over, og står lagret i kartverkets arkiver.