Home » Finansleksikon » P » Pant i festerett

Pant i festerett

Pant i festerett omfatter alle rettigheter som pantsetteren har etter festeavtalen, både til grunn og hus på grunnen. Festeren kan ikke pantsette festerett og bygninger hver for seg.

Panteutvidelse vil si at en panterett avtales til også å omfatte andre eiendommer. Panteutvidelsen på den nye eiendommen får prioritet i Grunnboken fra det tidspunktet utvidelsen blir tinglyst. Hva panteretten på den nye eiendommen omfatter, kommer ann på hva som er avtalt i forbindelse med panteutvidelsen. Med en slik panteutvidelse vil kreditors sikkerhet øke tilsvarende.

Gebyrsatser for panteutvidelse finnes på kartverket.no