Home » Finansleksikon » P » Pant i fast eiendom

Pant i fast eiendom

Eiendomsrett og særlig rett i fast eiendom eller ideell andel av fast eiendom kan pantsettes. Pantsettelsen gjelder grunn, hus og andre byggverk og rettigheter som tilligger eiendommen dersom ikke annet er avtalt.