Home » Finansleksikon » P » Pant i eierseksjon

Pant i eierseksjon

Eierseksjoner kan pantsettes og omfatter den bruksenheten som pantsetteren disponerer samt den tilhørende andelen av eiendomsretten eller festeretten til tomtegrunnen, bygningsmassen og fellesarealet.