Home » Finansleksikon » P » Pålydende

Pålydende

Verdien et verdipapir lyder på første gang det utstedes. Kalles gjerne pari eller nominell verdi. For obligasjoner er pålydende kurs normalt lik 100.