Home » Finansleksikon » Ø » Ørland sparebanks historie

Ørland sparebanks historie

Ørland sparebanks historie

Ørland Sparebank ble opprettet i 1867, og er en selvstendig og solid lokal sparebank med en aktivitetskapital på 3,4 milliard kroner. Vi er en aktiv medspiller i lokalmiljøet – både for næringslivet og lag/ foreninger. Banken bruker hvert år betydelige midler i form av gavetildeling og sponsorstøtte både til idretts- og kulturarbeid. Ørland Sparebank er en del av Eika-alliansen, sammen med nesten 80 andre banker. Som en lokal sparebank er det viktig for oss å være en del av en større allianse. Det gjør at vi kan tilby gode og konkurransedyktige produkter og tjenester til deg som kunde.

Hjemmeside – orland-sparebank.no