Home » Finansleksikon » Ø » Økonomiske kriser

Økonomiske kriser

Det er når det er svært dype lavkonjunkturer. Og det fører ofte store fall i aksje, eiendomspriser og finanskriser.

Ett eksempel på en internasjonal økonomsik krise i moderne tid er boligkrisen i 2007/ 2008, hvor mesteparten av den industrielle delen av verden opplevde en økonomisk nedgang.