Home » Finansleksikon » Ø » Økonomiske goder

Økonomiske goder

Goder som det er knapphet på. Fellesbetegnelse for varer og tjenester (produkter) som produksjonen (økonomisk virksomhet) skaffer for å tilfredstille de menneskelige behov. Det motsatte av frie goder.