Home » Finansleksikon » Ø » Økonomisk vekst

Økonomisk vekst

Økningen i verdiskapningen over tid, gjerne målt ved prosentvis økning i bruttonasonalproduktet målt i faste priser.