Home » Finansleksikon » Ø » Økonomisk system

Økonomisk system

En måte å organisere et lands økonomi på. De teoretiske ytterpunkter her er ren markedsøkonomi og ren planøkonomi.