Home » Finansleksikon » Ø » Økonomi

Økonomi

Økonomisk system. Den måten produksjon og omsetning av varer og tjenester foregår på innen f.eks. et samfunn, en stat, en bedrift.