Home » Finansleksikon » O » Overtrekksrett

Overtrekksrett

En viss rett til overtrekk ved bilaterale varebytteavtaler mellom forskjellige land som innrømmes begge parter for å unngå mottiltak fra den annen part ved tilfeldig eksport- og importsvingninger.