Home » Finansleksikon » O » Overtegning

Overtegning

Det tegnes mer enn det som tilbys i en emisjon. Flere mekanismer kan da brukes for å fordele tegningen, men normalt vil alle få mindre enn de tegnet.