Home » Finansleksikon » O » Overkurs

Overkurs

Kursen på verdipapirere er over pålydende (nominell) verdi, altså over 100 %.