Home » Finansleksikon » O » Overføringer

Overføringer

I et makroøkonomisk begrep overføringer fra det offentlige til personer (trygder), eller bedrifter (subsidier) eller til utlandet (U-hjelp).