Home » Finansleksikon » O » Over pari

Over pari

Et verdipapirs kurs er over pari når den er over den nominelle verdien (overskurs).