Home » Finansleksikon » O » Ordregjeldsbrev

Ordregjeldsbrev

Et gjeldsbrev som lyder på navn med tillegg "eller ordre", det vil si at gjeldsbrevet kan overdras (endosseres) ved påføring av "ordre" og mottakerens navn, samt overdragerens (endossentens) signatur.