Home » Finansleksikon » O » ORBORF

ORBORF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker og Finansforetak

Dette er et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå, Finanstilsynet og Norges Bank om felles innsamling, kontroll og formidling av regnskapsdata for banker og finansieringsforetak. Se mer informasjon på SSB sine internettsider.