Home » Finansleksikon » O » Opsjonskontrakt

Opsjonskontrakt

En handelbar opsjon på normalt hundre underliggende enheter i en opsjonsserie.