Home » Finansleksikon » O » Opsjonens tidsverdi

Opsjonens tidsverdi

Opsjonens tidsverdi er opsjonsverdien utover realverdien, dvs. forskjellen mellom realverdien og opsjonens markedskurs. Denne verdien reflekterer markedets prising av investors sjanser til å tjene penger på opsjonen innen bortfall. Tidsverdien er størst i begynnelsen og reduseres mer og mer ettersom bortfall nærmer seg. Fallet i tidsverdien akselereres når det er kort tid igjen av løpetiden og på bortfallsdagen er den lik null. hvis opsjonen da har en verdi, er dette kun realverdi.