Home » Finansleksikon » O » Opsjon

Opsjon

En rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge et verdipapir enten innen eller nøyaktig på et gitt tidspunkt.

Man kan både kjøpe og utstede (eller selge) opsjoner. Kjøperen betaler for retten til å benytte seg av opsjonen, mens utstederen mottar penger for å forplikte seg til å innfri opsjonen dersom kjøperen ønsker å benytte seg av den.

Ett eksempel på steder hvor en kan handle i opsjoner er f.eks. Norsk Opsjonssentral.