Home » Finansleksikon » O » Opptrinnsrett

Opptrinnsrett

Tinglyst rett for et lån med lavere prioritet til rykke opp i prioritet når foranstående lån er innfridd.