Opprinnelsesregler

Opprinnelsesregler defineres i hver handelsavtale, og er et sett med regler som bestemmer produktets nasjonale tilhørighet. Hvis produktet faller inn under opprinnelsesdefinisjonen, kan det oppnås tollfordeler ved eksport av en vare i et frihandelsområde regulert av den gitte avtalen. Opprinnelsesreglene regulerer også hvorvidt innsatsmaterialer fra land utenfor frihandelsområdet skal oppnå tollpreferanser. Et slikt eksempel er Euro-Med-områdets kumulasjonsordning.

Referanse: Regjeringen