Home » Finansleksikon » O » Oppkjøpslån

Oppkjøpslån

Debitors rett til oppkjøp av avdragene i markedet.