Home » Finansleksikon » O » Opphørsalder

Opphørsalder

På forhånd avtalt alder for forsikringens opphør.