Home » Finansleksikon » O » Oppgangskonkuktur

Oppgangskonkuktur

En situasjon der veksten i faktisk BNP er større enn trendveksten.

Trendkurve