Home » Finansleksikon » O » Omsetningspapirer

Omsetningspapirer

Negotiable papirer. Se også omsetningsgjeldsbrev.