Home » Finansleksikon » O » Ofoten sparebanks historie / Sparebank 68 grader nord

Ofoten sparebanks historie / Sparebank 68 grader nord

Ofoten sparebank

"Aar 1899 den 13. august samledes en del interesserede mænd paa Liland til drøftelse av spørgsmålet om oprettelse af sparebank for Evenes herred, etter foutgaaet indbydelse"

Interessen var tilstede og 58 grunnfonds-innskytere bidro med i alt 2435 kroner. Grunnlaget var lagt for den første sparebank i Ofoten. Banken hadde sin første åpningsdag 12. mai 1900 på Liland i Evenes kommune som den gang også besto av det som i dag er Ballangen kommune. Åpningstiden den første tiden var hver lørdag mellom kl. 14 og 18, med etterfølgende styremøte hvor i hovedsak lånesaker ble behandlet. Banken klarte seg rimelig bra gjennom skiftende økonomiske tider. Til tross for svak resultat i peroder har banken klart å bygge opp en solid egenkapital. I dag har vi en forvaltningskapital på 617 millioner kroner. De siste årene har vi valgt å inngå i et tettere samarbeid med ca. 80 mindre og mellomstore sparebanker i selskapet Terra-Gruppen AS. Gjennom dette selskapet kan vi tilby våre kunder et større spekter av produkter.

Ofoten Sparebank skal være det naturlige bankalternativ med lokal forankring. Bankens hovedkontor ligger i Bogen i Evenes Kommune, og de har filialer i Ballangen, Narvik og Ramsund.

Ofoten Sparebank skiftet navn til Sparebank 68 grader nord i 2020.

Hjemmeside – https://68nord.no/