Home » Finansleksikon » O » Obligasjonsrente

Obligasjonsrente

Kan enten være den årlige avkastning som tilfaller en obligasjonseier eller en nærmere definert rentesats etter bestemte kriterier.