Home » Finansleksikon » O » Obligasjonsleilighet

Obligasjonsleilighet

Dette er ingen eierform. Du gir gårdeier et lån mot å få leiekontrakt. Du får også en obligasjon i eiendommen som sikkerhet. Dette er altså et innskudd i bytte mot leierett. Leieretten varer i minimum fem år, og så lenge lånet løper. Du har som leietaker rett til å overdra leiligheten til andre, men den nye beboeren må godkjennes av gårdeieren. Slike leiligheter omsettes ofte for mer enn innskuddsbeløpet. Det vil si at du ikke er sikret ved pant, og kan risikere å tape penger når leiekontrakten går ut, lånet innfris eller gården seksjoneres. Vær forsiktig ved kjøp av obligasjonsleilighet, og studer kontrakten nøye!