Home » Finansleksikon » O » Obligasjonslån

Obligasjonslån

En form for fremmedfinansiering. Obligasjonslån kan være: faste, det vil si at de løper uten avdrag og forfaller på et bestemt tidspunkt, serielån, det vil si de tilbakebetales med like store avdrag hel- eller halvårlig, annuitetslån, det vil si de tilbakebetales med annuiteter.