Home » Finansleksikon » O » Obligasjonsfond

Obligasjonsfond

Et fond som primært investerer i rentebærende papirer med middels til lang løpetid. Fondene kan ha innsnevrede mandater, for eksempel bare å investere i statsobligasjoner.