Home » Finansleksikon » O » Obligasjon

Obligasjon

Et rentebærende verdipapir som utstedes av bedrifter eller offentlige myndigheter for å ta opp et lån. Har ofte, men ikke alltid, fast rente over lånets løpetid. Brukes normalt om papirer med løpetid på mer enn ett år. Et papir med kortere løpetid kalles gjerne sertifikat.

Et viktig kjennetegn ved obligasjoner er at prisen endres i motsatt retning av en endring i effektiv rente. Det vil si at dersom den effektive renten øker, går prisen på obligasjonen ned.

Hvis markedsrenten stiger vil investor kreve høyere effektiv rente og prisen på obligasjonen går ned for å kompensere investorene.

Obligasjon