Home » Finansleksikon » N » NSFR (Net Stable Funding Ratio)

NSFR (Net Stable Funding Ratio)

Et forsalg i Basel III om langsiktig stabil finansiering av banker som driver med internasjonal handel. Ble implementert inn i Basel IIII som et resultat av finanskrisen i 2007/ 2008.

NSFR eller NSF søker å kalkulere proposjonen av lange utlån (lån over ett år), som er sikret med lange obligasjonslån og dermed sikrer bankene.

Formålet er å sikre bankene mot "bank-run", hvor innskyterene tar ut alle pengene samtidig i frykt for at banken skal gå under.