Home » Finansleksikon » N » Nøytral rente

Nøytral rente

Den nøytrale realrenten er det nivået på realrenten som gjør at pengepolitikken verken er ekspansiv eller kontraktiv. Den bidrar da verken til å stimulere økonomien eller til å dempe den.