Home » Finansleksikon » N » NOS – Norsk Oppgjørssentral ASA

NOS – Norsk Oppgjørssentral ASA

Norsk Oppgjørssentral ASA er et clearinghus for norske derivater med verdipapirer og skipsfraktrater som underliggende. NOS forestår clearing ved å tre inn i transaksjonen mellom kjøper og selger, og blir den juridiske motparten til begge de opprinnelige partene.