Home » Finansleksikon » N » Norsk Venturekapitalforening

Norsk Venturekapitalforening

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) ble stiftet i mars 2001 av 12 ledende aktører i den norske venturekapitalbransjen. Foreningen teller per 1. februar 2012 ca. 90 medlemmer.

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for den norske private equity–bransjen, også omtalt som aktive eierfond. Private equity er risikokapitalinvesteringer i unoterte selskap med potensial for høy vekst, og dekker både såkorn–, vekst, og buyout fasene. Eierskapet er aktivt og tidsbegrenset.

Les mer på hjemmesiden til Norsk Venture