Home » Finansleksikon » N » Norsk opsjonssentral

Norsk opsjonssentral

Norsk opsjonssentral (NOS) fungerer som et møtested mellom kjøper og selger av opsjoner og tar på seg kredittrisikoen i møtet mellom kjøper og selger av opsjoner med hensyn på deres mulighet til å opprettholde forpliktelsene seg imellom.

For å kunne ta på seg den kredittrisikoen som handelen innebærer, innehenter NOS garantier fra både kjøper og selger av opsjoner. Sikkerheten må være slik at NOS kan omsette opsjoner fra en av partene som ikke opprettholder sin del av avtalen.

NOS handler for det meste i derivater knyttet til det internasjonale opsjons og råvaremarkedet. Du kan lære mer om NOS her.