Home » Finansleksikon » N » Normalfordeling

Normalfordeling

I statistikk: symmetrisk, kontinuerlig fordeling av en rekke varablers verdier.