Home » Finansleksikon » N » Norges fondsmeglerforbund

Norges fondsmeglerforbund

Norges Fondsmeglerforbund er en landsomfattende næringsorganisasjon for verdipapirforetak.

Forbundets visjon er at verdipapirforetak skal være lønnsomme selskaper med konkurransedyktige rammebetingelser som utøver virksomheten på en måte som gir respekt og tillit hos kunder og myndigheter. Videre skal verdipapirforetak være attraktive arbeidsplasser for høyt kvalifiserte personer.

De viktigste oppgavene til Forbundet er blant annet å:

gi medlemmene råd, opplysninger og annen bistand i forbindelse med deres virksomhet utarbeide bindende bransjestandarder, veiledende bransjeanbefalinger samt utarbeide standardiserte avtaler og forretningsvilkår m.v. forberede klagesaker som legges frem for vedtak i Etisk Råd avholde kurs og eksamener i forbindelse med Forbundets autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak utarbeide statistikk og innhente nødvendige opplysninger om bransjen og medlemmene til dette formål Les mer på Norges Fondsmeglerforbund