Home » Finansleksikon » N » Den Nordiske Investeringsbank

Den Nordiske Investeringsbank

De nordiske og baltiske lands internasjonale finansinstitusjon NIB har en vision om en fremgangsrik og bærekraftig Nordisk-Baltisk region. NIB finansierer prosjekter som forbedrer konkurranseevnen og miljøet i de nordiske og baltiske landene.

For å styrke konkurranseevnen i medlemslandene må NIB-finansierte prosjekt støtte produktivitet gjennom

teknisk utvikling og innovasjon utvikling av menneskelig kapital forbedringer i infrastruktur økt markedseffektivitet Når det gjelder miljøet, så låner NIB til prosjekt som leder til

forbedret ressurseffektivitet utvikling av en konkurransedyktig lavkarbonøkonomi beskyttelse av miljøet og dets økosystemtjenester utvikling av ren teknologi Banken tilbyr langsiktige lån og garantier på konkurransedyktige markedsvilkår til sine kunder i privat og offentlig sektor. Mulige prosjekter for finansiering vurderes ut i fra et perspektiv om bærekraftig vekst.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon eid av Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken har utlånsvirksomhet både i og utenfor sine medlemsland.

NIB foretar sin opplåning på de internasjonale kapitalmarkedene. NIBs obligasjoner har den høyest mulige kredittrangeringen.

Referanse: http://www.nib.int/