Home » Finansleksikon » N » Nordea’s historie

Nordea’s historie

Nordea er et resultat av rundt 300 banker, opprettet fra 1820-årene og senere. Sammenslåinger reduserte tallet til 80 banker i 1970-årene og til 30 banker i 1980-årene. I 1990-årene var det igjen fire store banker som skulle danne det nye bankkonsernet:

Nordbanken i Sverige Merita Bank i Finland Unibank i Danmark Christiania Bank og Kreditkasse i Norge. Disse bankene fusjonerte, og siden desember 2001 har merkenavnet vært Nordea. Noen år senere hadde Nordeas virksomhet i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Russland vokst betydelig i omfang og gjort Nordea til en viktig bank også i disse landene.

Bankene som dannet Nordea, har samme visjon: å være det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Gjennom betydelige organisasjonsendringer og fusjoner, kontinuerlig fokus på virksomheten og vekst i strategiske områder blir det oppnådd høyere kunde- og medarbeidertilfredshet og avkastning til aksjonærene.

Nordea handler om å skape nye muligheter. Muligheter til å gi kundene bedre finansielle løsninger, bedre enn konkurrentenes, bedre enn før fusjonen, og til en lavere kostnad og med høyere kvalitet. Ambisjonen gjenspeiles i konsernets definerte oppgave: Gjør det mulig.

I de nordiske landene er vi like nok til å kunne samarbeide, forskjellige nok til å lære av hverandre og mange nok til å utgjøre et interessant hjemmemarked. Vi deler nordiske verdier som frihet og likhet, vi bryr oss om miljøet og følger den nordiske arven med å bryte ny grunn: Nordic + ideas = Nordea.

Hjemmeside: www.nordea.no