Home » Finansleksikon » N » Nordlandsbankens historie

Nordlandsbankens historie

Nordlandsbanken ASA var en forretningsbank med hovedkontor i Bodø. Banken ble grunnlagt i 1893 som Nord-Norges første forretningsbank. Banken er siden vinteren 2003 vært heleiet av DNB, og ble i 2014 fusjonert inn i denne. Nordlandsbanken hadde ved starten av 2008 en forvaltningskapital på 29,3 milliarder kroner og en medarbeiderstab på 270 årsverk.

Nordlands Privatbank ble etablert den 1. juli 1893 i kjøpstaden Bodø som den første forretningsbank i Nord-Norge. Banken vokste raskt i løpet av de første årer, og i fellesskap med en annen bank grunnla banken Ofotens Bank i Narvik i 1899. Senere ble det åpnet avdelinger i Svolvær (1910) og på Sortland (1918). Høykonjunkturen under den første verdenskrig, og den påfølgende økonomiske krise, rammet banken sterkt, og i 1923 ble den satt under offentlig administrasjon. I 1928 kom den på nytt i drift som fri bank. Etter 1945 la myndighetene press på små forretningsbanker for å gå sammen i større enheter.

Kilde: Wikipedia