Non-tariff barriers (NTBs) og Non-tariff measures (NTMs)

(National treatment). En utenlandsk vare eller tjeneste skal få samme behandling som en tilsvarende innenlandsk vare eller tjeneste.

Referanse: Regjeringen