Home » Finansleksikon » N » Nominelt anker

Nominelt anker

En ordning som skal sørge for at man unngår store variasjoner i pengenes kjøpekraft. Eksempel på anker kan være prisnivåmål, inflasjonsmål eller fast valutakurs.