Home » Finansleksikon » N » Nominell verdi

Nominell verdi

Pålydende verdi av et verdipapir.